Categorieën
School

Aan de slag met Leerling in Beeld van Cito in groep 4 (analyses maken)

Voor wie het nog niet weet: ik maak komend jaar een uitstapje naar de middenbouw. Of onderbouw, maar net waar je groep 4 onder schaart. Lagere groepen hebben nooit mijn voorkeur gehad, maar dit jaar besloot ik het eens een kans te geven. In overleg met mijn schoolleider ga ik twee dagen groep 4 draaien. En, naast twee dagen groep 7, is dat een behoorlijke uitdaging.

Afgelopen jaar heb ik me vastgebeten in Leerling in Beeld. En dan vooral om de potentie van dit nieuwe Cito Leerlingvolgsysteem volledig te benutten. Volgend jaar ga ik aan de slag met de Cito-toets groep 4 van Leerling in Beeld en in dit artikel zet ik alvast mijn plannen uiteen.

Twee keer de Cito-toets groep 4

De Cito-toets groep 4 – of moet je nu Leerling in Beeld-toets zeggen? – vindt twee keer per jaar plaats. Mijn uitgangspunt voor komend schooljaar is echter de E3-toets, die onlangs werd afgenomen voor de volgende vakken:

  • Rekenen
  • DMT en AVI (technisch lezen)
  • Spelling (begin)

Ik richt me, in overleg met mijn duo, vooral op rekenen en begrijpend lezen in groep 4 (we gaan ook een nieuwe taalmethode zoeken, als het goed is) en zal mijn Leerling in Beeld-avontuur dan ook vooral rondom die vakken concentreren.

De Cito groep 3 is dus net afgenomen en de resultaten zijn door de leerkracht ingevoerd. Dat biedt mij de kans om eens goed te kijken naar de analyses die hieruit komen rollen.

Analyses uit Leerling in Beeld

Afgelopen jaar heb ik de analyses van de Leerling in Beeld-toets in groep 7 heel goed kunnen gebruiken. Ik had het systeem vrij snel onder de knie en kon dan ook, met een paar drukken op de knop, complete werkwijzen uitdraaien. Het mooie van de analyses vind ik dat ze zowel op individueel niveau als op groepsniveau zijn. Je kan als leerkracht dus heel eenvoudig plannen maken die de hele groep aangaan en ook plannen voor een individu.

De tussenmeting van M7 deed me dan ook beseffen dat dit heel goed gewerkt heeft. Daar ga ik dit jaar in groep 4 dan ook volop gebruik van maken.

Analyse Leerling in Beeld

Individuele plannen

We hebben op school de afspraak dat we geen plannen meer schrijven voor de kinderen in de middengroep. Dat zijn de kinderen die gemiddeld scoren (de III=scores) en de gepaste groei laten zien. Kinderen die naar beneden uitvallen en naar boven krijgen een individueel plan. Dat kan twee dingen betekenen:

  1. Een plan tot extra instructie
  2. Een plan voor extra uitdaging

1 Extra instructie

Als een kind achteruitgaat op zijn eigen ontwikkeling, en dus een afwijking vertoont in de resultaten, maak ik daar direct werk van. Ik weet namelijk hoe belangrijk het is om hier bovenop te zitten en dat zal in groep 4 – waar nog flink aan de basis gewerkt wordt – niet heel veel anders zijn. Deze kinderen komen in een speciale instructiegroep te zitten op de onderdelen die ze onvoldoende scoren en daar ga ik ze dan ook op monitoren. Het doel is om de achterstand direct aan te passen en op de volgende toets een vooruitgang te zien.

2 Extra uitdaging

Hoe mooi is het om te zien dat een kind groeit? En dan ook echt groeit. Uitschieters naar boven moet je enerzijds in de gaten houden (want wie weet was het een toevalstreffer), maar anderzijds ook goed uitdagen. Dat is dan ook wat ik probeer te doen met de leerlingen die een uitval naar boven vertonen. Ze mogen een project gaan doen, krijgen pluswerk en meerwerk en worden uitgedaagd om net even wat anders te denken.

Aan de slag in groep 4

Er is een groot verschil tussen de Cito-toetsen van groep 7 en die van groep 4, maar dat geldt natuurlijk ook voor de doelgroep zelf. Ik heb zin in het nieuwe schooljaar, zie het met vertrouwen tegemoet en ben erg benieuwd of ik mijn kennis en vaardigheden rondom de Leerling in Beeld-toetsen kan vergroten.

Categorieën
School

Voor het eerst naar school in prentenboekjes

Gaat jouw kindje straks voor het eerst naar de basisschool? Dan breekt een leuke, maar spannende tijd aan. Natuurlijk wil je je kindje daar goed op voorbereiden. Hoe? Door voor te lezen! Er zijn heel wat leuke boeken geschreven over de eerste keer naar school gaan. In dit artikel zet ik de leukste boekjes voor je op een rij.

 

Naar school? Spannend!

Onderschat de impact niet. Kinderen die voor het eerst naar school gaan krijgen veel prikkels. Er wordt van alles aan ze gevraagd en er moet aan het einde van zo’n dag veel verwerkt worden. Het idee de hele dag op school te zitten zonder papa en mama zal een kind nog niet heel bewust hebben, maar het blijft wel een feit dat dit voor veel kinderen de eerste keer is.

Een goede voorbereiding op het naar school gaan kan dan ook veel leed bij jonge kinderen voorkomen. Voorlezen over dit thema zal dus zeker bijdragen aan een soepele gang naar de basisschool.

 

Kleine Huppel gaat voor het eerst naar school

Aline de Pétigny schreef een lief boekje over Kleine Huppel het konijntje. Huppel gaat voor het eerst naar school. Daar kijkt hij al lang naar uit, want hij ziet de andere kinderen spelen op de speelplaats. Toch heeft Huppel zijn reserves. Zal de juf net zo lief en mooi (?) zijn als zijn mama? Gelukkig heeft Huppel magische steentjes meegenomen. Die laten de angst snel verdwijnen.

Bestellen via bol.com

 

Karel gaat naar school

Met de Karel-reeks schrijft Liesbet Slegers herkenbare boekjes voor jonge kinderen. Het verhaaltje van Karel gaat dan ook over een jongen die voor het eerst naar school gaat. Het verhaaltje is bedoeld voor peuters en herkenbaar. Het is in de ik-vorm verteld, wat het verhaal een extra dimensie geeft. De inhoud is gelijk aan veel andere boeken over dit thema: jas ophangen, de klas in, eten en drinken, spelen, de juf et ’cetera. Desalniettemin zal het helpen bij de voorbereiding.

Bestellen via bol.com

 

Fien gaat voor het eerst naar school

Nog zo’n lekker kneuterig boekje over het naar school gaan. Ditmaal is het Fien van Sibylle Delacroix. Het is vandaag een grote dag voor haar, want ze gaat voor het eerst naar school. Fien weet dat ze daar grote-kinderen-dingen moet gaan doen. School is veel leuker dan ze had verwacht. Een kind zal dan ook een fijn gevoel aan school overhouden na het lezen van dit boekje.

Bestellen via bol.com

Fien gaat naar school

Saar gaat naar school

Pauline Oud schreef Saar gaat naar school. Dit verhaal gaat over Saar die al op school zit en een nieuw jongetje (Kas) gaat helpen dat voor het eerst naar school komt. Leuk perspectief, want de hoofdpersoon helpt een ander. Saar laat Kas zien waar de blokkenhoek is, wat ze kunnen spelen en helpt hem er een leuke eerste dag van te maken.

In dit boek komt het thema vriendschap wat nadrukkelijker naar voren dan in de andere boeken.

Bestellen via bol.com

Saar gaat naar school

Anna in de klas

Van de pen van Kathleen Amant zijn meerdere ‘voor-het-eerst-naar-school’-boekjes verschenen. Het boekje van Anna in de klas is bedoeld om kinderen wegwijs te maken in het ritme. Zo doet Anna haar jas uit, gaat ze de klas in en krijgt ze een verhaaltje voorgelezen van de juf. Ze speelt in de poppenhoek en maakt een mooie tekening. Kortom: de dag vliegt voorbij.

Dit boekje is niet per definitie bedoeld om een eerste dag op school te illustreren, maar helpt wel om kaders te schetsen over het gaan naar school.

Bestellen via bol.com

 

De eerste schooldag van Milan

Met dit boek schrijft Kathleen Amant wél gericht voor kinderen die voor het eerst naar school gaan. Milan gaat naar school en komt bij juf Nele in de klas terecht. Milan wordt een verhaal voorgelezen en hij maakt vrienden. Samen eten ze, spelen ze en maken ze een mooie tekening. Wederom gaat de dag erg snel voorbij.

Leuk boekje om met een positief gevoel aan school te gaan denken.

Bestellen via bol.com

 

Welke boeken gebruik(te) jij om je kind voor te bereiden op de eerste schooldag?