Categorieën
School

Aan de slag met Leerling in Beeld van Cito in groep 4 (analyses maken)

Voor wie het nog niet weet: ik maak komend jaar een uitstapje naar de middenbouw. Of onderbouw, maar net waar je groep 4 onder schaart. Lagere groepen hebben nooit mijn voorkeur gehad, maar dit jaar besloot ik het eens een kans te geven. In overleg met mijn schoolleider ga ik twee dagen groep 4 draaien. En, naast twee dagen groep 7, is dat een behoorlijke uitdaging.

Afgelopen jaar heb ik me vastgebeten in Leerling in Beeld. En dan vooral om de potentie van dit nieuwe Cito Leerlingvolgsysteem volledig te benutten. Volgend jaar ga ik aan de slag met de Cito-toets groep 4 van Leerling in Beeld en in dit artikel zet ik alvast mijn plannen uiteen.

Twee keer de Cito-toets groep 4

De Cito-toets groep 4 – of moet je nu Leerling in Beeld-toets zeggen? – vindt twee keer per jaar plaats. Mijn uitgangspunt voor komend schooljaar is echter de E3-toets, die onlangs werd afgenomen voor de volgende vakken:

  • Rekenen
  • DMT en AVI (technisch lezen)
  • Spelling (begin)

Ik richt me, in overleg met mijn duo, vooral op rekenen en begrijpend lezen in groep 4 (we gaan ook een nieuwe taalmethode zoeken, als het goed is) en zal mijn Leerling in Beeld-avontuur dan ook vooral rondom die vakken concentreren.

De Cito groep 3 is dus net afgenomen en de resultaten zijn door de leerkracht ingevoerd. Dat biedt mij de kans om eens goed te kijken naar de analyses die hieruit komen rollen.

Analyses uit Leerling in Beeld

Afgelopen jaar heb ik de analyses van de Leerling in Beeld-toets in groep 7 heel goed kunnen gebruiken. Ik had het systeem vrij snel onder de knie en kon dan ook, met een paar drukken op de knop, complete werkwijzen uitdraaien. Het mooie van de analyses vind ik dat ze zowel op individueel niveau als op groepsniveau zijn. Je kan als leerkracht dus heel eenvoudig plannen maken die de hele groep aangaan en ook plannen voor een individu.

De tussenmeting van M7 deed me dan ook beseffen dat dit heel goed gewerkt heeft. Daar ga ik dit jaar in groep 4 dan ook volop gebruik van maken.

Analyse Leerling in Beeld

Individuele plannen

We hebben op school de afspraak dat we geen plannen meer schrijven voor de kinderen in de middengroep. Dat zijn de kinderen die gemiddeld scoren (de III=scores) en de gepaste groei laten zien. Kinderen die naar beneden uitvallen en naar boven krijgen een individueel plan. Dat kan twee dingen betekenen:

  1. Een plan tot extra instructie
  2. Een plan voor extra uitdaging

1 Extra instructie

Als een kind achteruitgaat op zijn eigen ontwikkeling, en dus een afwijking vertoont in de resultaten, maak ik daar direct werk van. Ik weet namelijk hoe belangrijk het is om hier bovenop te zitten en dat zal in groep 4 – waar nog flink aan de basis gewerkt wordt – niet heel veel anders zijn. Deze kinderen komen in een speciale instructiegroep te zitten op de onderdelen die ze onvoldoende scoren en daar ga ik ze dan ook op monitoren. Het doel is om de achterstand direct aan te passen en op de volgende toets een vooruitgang te zien.

2 Extra uitdaging

Hoe mooi is het om te zien dat een kind groeit? En dan ook echt groeit. Uitschieters naar boven moet je enerzijds in de gaten houden (want wie weet was het een toevalstreffer), maar anderzijds ook goed uitdagen. Dat is dan ook wat ik probeer te doen met de leerlingen die een uitval naar boven vertonen. Ze mogen een project gaan doen, krijgen pluswerk en meerwerk en worden uitgedaagd om net even wat anders te denken.

Aan de slag in groep 4

Er is een groot verschil tussen de Cito-toetsen van groep 7 en die van groep 4, maar dat geldt natuurlijk ook voor de doelgroep zelf. Ik heb zin in het nieuwe schooljaar, zie het met vertrouwen tegemoet en ben erg benieuwd of ik mijn kennis en vaardigheden rondom de Leerling in Beeld-toetsen kan vergroten.